דבר דבור 1950

מחברים משה שרת

עורכים רנה ויעקב שרת

שנת הוצאה 2018

מו"ל העמותה למורשת משה שרת

פרקי הספר