אמרות משה שרת
אצל אומות אחרות הבינתיים אינו מכריע. אצלנו הוא קובע גורל
תאריך
12/11/1953
אצל אומות אחרות הבינתיים אינו מכריע. אצלנו הוא קובע גורל.
הקשר
מיומן אישי
העתקת קישור