אמרות משה שרת
קיומנו הלאומי, היותנו לעם, תלויים בארץ-ישראל.
תאריך
22/5/1936
טענתנו היסודית היא שבשבילנו ארץ-ישראל היא הארץ היחידה, ובשביל הערבים אין היא ארץ יחידה. קיומו הלאומי, עצמאותו ועתידו של הגזע הערבי אינם תלויים בארץ-ישראל. קיומנו הלאומי, היותנו לעם, כלומר לאום שיש לו קיום ממלכתי, תלויים בארץ-ישראל.
הקשר
בישיבת הנהלת הסוכנות
העתקת קישור