אמרות משה שרת
דווקא בימי הרעה יש להגביר את הפעולה
תאריך
13/10/1936
האם יש לטשטש את הסכנה ולהדגיש רק את החיוב, כדי להרים את מצב הרוח? ... אינני סבור כך. ... אנחנו צריכים לשאוף תמיד לטוב, אבל להיות מוכנים לרע... להכין את העם... להתייצב נוכח הרעה ולהמשיך את הפעולה... דווקא בימי הרעה יש להגביר את הפעולה.
הקשר
ביומן מדיני
העתקת קישור