אמרות משה שרת
ייאוש פירושו ניצחון השטן – ולכן לא יקום ייאוש ולא יהיה. "סטרומה" היא התפרצות יצר החיים של יהודים – התפרצות מעבר לכל ייאוש
תאריך
9/10/1942
ייאוש פירושו ניצחון השטן – ולכן לא יקום ייאוש ולא יהיה. "סטרומה" היא קריאה למלחמה. "סטרומה" היא אזעקה רבתי לעם היהודי. אחינו ואחיותינו, הילדים שלנו, שטבעו ב"סטרומה" ציוו לנו את העמידה במערכה. "סטרומה" היא התפרצות יצר החיים של יהודים – התפרצות מעבר לכל ייאוש.
הקשר
באסיפת נבחרים
העתקת קישור