אמרות משה שרת
בפעם הראשונה בפרוע פרעות לישראל – יש בית לפליטי החרב העומד הכן לקבלם. יש רק לפתוח את שעריו לרווחה.
תאריך
10/8/1943
שחיטות ונחשולי השמדה היו בתולדותינו כמה וכמה פעמים – אכן מעולם לא בהיקף עצום כזה ובשיטה שטנית כזאת. אבל בפעם הראשונה בתולדות גלותנו מצאנו הרעה כשיש לנו בארץ מרכז חי שבקרבו פועם לב האומה. חצי מיליון יהודים ומעלה שהתלקטו בארץ, בעיקר בתקופה שבין שתי המלחמות, רואים עצמם כשליחי העם היהודי כולו, האחראים לגורלו. ייעודם הוא הצלת הגולה ולא רק כזועקים על דם אחיהם ומעוררים אחרים לפעולה הם באים לפני העולם. כל החיל שעשו בארץ, כל הניסיון שרכשו, כל יכולת הבניין שצברו קודם הם לישועה לאחיהם. בפעם הראשונה בפרוע פרעות לישראל – יש בית לפליטי החרב העומד הכן לקבלם. יש רק לפתוח את שעריו לרווחה.
הקשר
איגרת לאירופה
העתקת קישור