אמרות משה שרת
כאשר המחוקק אמר "עין תחת עין" הוא חשב על העין של האיש שהוציא את העין
תאריך
21/3/1954
כאשר המחוקק אמר "עין תחת עין" הוא חשב על העין של האיש שהוציא את העין.
הקשר
בישיבת ממשלה על הפיגוע במעלה עקרבים
העתקת קישור