חטיבות הארכיון

1.                  ביוגרפיות [תפריט ראשי/על משה שרת]

·                    תמצית ביוגרפית

·                    משה שרת על עצמו

·                    ביוגרפיות שונות

·                    לוח כרונולוגי

 

2.                  ספרי משה שרת [תפריט צד/ספרים]

 

3.                מכתבים – התכתבות [תפריט ראשי/ארכיון/התכתבות]

·                    מכתבים לדוד בן-גוריון

·                    מכתבים לברל כצנלסון

·                    מכתבים מודפסים

·                    מכתבים בכתב יד

 

4.                מאמרים [תפריט ראשי/ארכיון/מאמרים מאת משה שרת]

 

5.                נאומים – כרונולוגי [תפריט ראשי/ארכיון/נאומים והרצאות]

·                    כנסת (הפנייה לחטיבת כנסת)

·                    ממשלה (הפנייה לחטיבת ממשלה)

·                    ועדת חוץ וביטחון (הפנייה לחטיבת כנסת)

·                    מוסדות מפא"י

·                    הסוכנות (הפנייה לחטיבת הסוכנות)

·                    שונות

·                    הקלטות

 

6.                הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית

·                    מנהל המחלקה המדינית 1948-1931

·                    יו"ר הנהלת הסוכנות 1965-1961.

·                    ועידות וקונגרסים ציוניים

 

7.                משרד החוץ

·                    בדיוני משרד החוץ

·                    תזכירים

·                    תכתובת

 

8.                כנסת  [תפריט ראשי/ארכיון/נאומים והרצאות]

·                    נאומים במליאה

·                    דברים בועדת חוץ ובטחון

 

9.                ממשלה  [תפריט ראשי/ארכיון/נאומים והרצאות]

·                    נאומים בישיבות הממשלה

 

10.           משרד ראש הממשלה   

 

11.           משה שרת על אישים [תפריט ראשי/ארכיון/מאמרים מאת משה שרת]

·                     מאמרים, לפי שמות

 

12.           על משה שרת: הערכות וזיכרונות [תפריט ראשי/ארכיון/מאמרים על משה שרת]

·                    הערכות והספדים

             מאמרים וקטעי עיתונות

·                    התייחסויות בספרים


·                    מאמרים בעיתונות

·                    קריקטורות

 

13.           משה שרת בעבודות מחקר

·                    ביבליוגרפיה עברית

            1. חומר בספריית העמותה  (בצעו חיפוש על הערך "משה שרת" )

·                    ביבליוגרפיה לועזית

·                    מאמרים ועבודות בשלמותם [תפריט ראשי/ארכיון/מאמרים על משה שרת]

 

14.           אימרות [תפריט ראשי/ארכיון/אימרות]

 

15.           פזמונים

 

16.           תמונות [תפריט צד/תמונות]

·                    מיון כרונולוגי

·                    הפנייה לאתר התמונות הממשלתי

 

17.           צפורה שרת [תפריט ראשי/על משה שרת/צפורה שרת]

·                    ביוגרפיה

·                    מכתבים

·                    דברים

·                    על צפורה שרת

 

18.           קטעי עיתונות [תפריט ראשי/ארכיון/מאמרים על משה שרת]