אמרות משה שרת
שום גזרה איננה מילה אחרונה של ההיסטוריה
תאריך
22/3/1937
שום גזרה איננה מילה אחרונה של ההיסטוריה.
הקשר
במועצת מפא"י
העתקת קישור