אמרות משה שרת
ראה אראה אותו אחראי לפרשת הזוועה, ממש כשם שאיבן קַרַמַזוב היה אחראי לרצח אביו לא במעשים שעשה אלא בדעות שהפיץ
תאריך
3/1/1955
ראה אראה אותו אחראי לפרשת הזוועה, ממש כשם שאיבן קַרַמַזוב (גיבור "האחים קרמזוב" מאת פ' דוסטויבסקי) היה אחראי לרצח אביו לא במעשים שעשה אלא בדעות שהפיץ.
הקשר
מיומן אישי, על פרשת לבון
העתקת קישור