אמרות משה שרת
השאלה הראשונה ביחס לערבים היא, קודם כל, שאלה לא ערבית, כי אם שאלה יהודית
תאריך
28/9/1942
שנה
1942
השאלה הראשונה ביחס לערבים היא, קודם כל, שאלה לא ערבית, כי אם שאלה יהודית. צריך תמיד לדעת זאת. השאלה היא לא, קודם כל, מה הערבים אומרים, אלא מה אנחנו רוצים. ותגובת הערבים לזה היא כמעט נתונה מאליה. אינני יודע עד כמה אנחנו שקועים בהרהורי-לב ועד כמה אנחנו נותנים לעצמנו דין וחשבון מן המציאות כמו שהיא ולא כמו שהיינו רוצים שתהיה. במידה שאנחנו מצליחים בתפקיד השני, נדמה לי שסר מהדרך כל קושי להבנת העניין.
הקשר
שורשי העימות הערבי-יהודי, הרצאה בסמינר ארצי ראשון למפקדי ה"הגנה", כפר אזר
העתקת קישור