אמרות משה שרת
אני משוכנע שבקרב המוני הערבים בארץ קיים גורם של פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על הגזע הערבי בארץ
תאריך
28/7/1936
אני משוכנע שבקרב המוני הערבים בארץ קיים גורם של פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על הגזע הערבי בארץ. אם זה לא כך, אני כל השנים שלמדתי ערבית ונפגשתי עם ערבים היו לריק. ואם אני יכול לטעות בנקודה כה מכרעת טעות יסודית, אינני ראוי למקומי.
הקשר
בוועדה פוליטית, מפא"י
העתקת קישור