אמרות משה שרת
לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום.
תאריך
6/7/1936
לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום.
הקשר
בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י
העתקת קישור