אמרות משה שרת
השלום הפנימי הכרחי בשעה של רתיחת מלחמה
תאריך
9/7/1936
ככל שמכריעה עכשיו חזית החוץ, הרי גם השלום הפנימי הכרחי בשעה של רתיחת מלחמה
הקשר
במרכז מפא"י
העתקת קישור