אמרות משה שרת
שאלת השלום בין יהודים לערבים יכולה להיפתר רק ביצירת עובדות
תאריך
10/5/1936
אין אנו סבורים ששאלת השלום בין יהודים לערבים בארץ-ישראל עשויה להיפתר בדרך של שכנוע. היא יכולה להיפתר רק ביצירת עובדות – בהקמת יישוב יהודי בן מספר ומשקל שיש בו כדי לנטוע בקרב הערבים יחס קבע של כבוד אליו, ולגמול אותם מכל מחשבה או רצון להשמידו, או לעכב את גידולו, במעשי אלימות.
הקשר
בשיחה עם הנציב העליון ווקופ
העתקת קישור