אמרות משה שרת
חיינו הם בכלל שלשלת אחת בלתי פוסקת של מערכות
תאריך
22/1/1937
חיינו הם בכלל שלשלת אחת בלתי פוסקת של מערכות.
הקשר
במועצת מפא"י
העתקת קישור