אמרות משה שרת
עלינו לשמור על נפש כל יהודי, שלא יראה בַרובֶה את אלוהיו
תאריך
20/4/1942
שנה
1942
פעם קיבלתי כאורח בארץ הודי חשוב אחד, שהוא כולו רוחניות שברוחניות, שאפילו ג'ווהרלאל נהרו [ראש ממשלת הודו 1947-1964] מפוקפק בעיניו מפני שהוא מדינאי מעשי יותר מדי ואיש של מיקח-וממכר מדיני. ההודי הזה ראה מה שנעשה כאן בארץ, הוא נסע איתי ושאל אותי: "איך תפתור את השאלה הערבית?" אמרתי לו מה שאמרתי. דיברתי על הקושי ועל אפשרות של שלום ועל הכרחיות של שלום ועל האמונה ששלום בוא יבוא, ואז הוא אמר: "אולי זה יבוא פעם, אבל שמע, אני איש זקן, אני מכיר מוסלמים. מה שנחוץ לכם זהו מיליון יהודים צעירים ולכל אחד רובה..."
נזדעזעתי מהעמדה הזאת בפיו של הודי כזה, של הודי כל כך הומניסטי, כל כך חדור ברוח השלום והעבודה היוצרת. הוא בא לארץ-ישראל לראות קואופרציה חקלאית, שהה בארץ שבוע, ראה את הקואופרציה החקלאית, בינתיים תהה על מפעלנו – וזו היתה התשובה שלו... אנחנו יודעים שאנחנו על עברי פי פחת בארץ הזאת במובן הנפשי, ואנחנו יודעים שמוכרחים להכניס הנה מיליון יהודים, ויחד עם זה עלינו לשמור על נפש כל יהודי, ובייחוד על כל יהודי צעיר, שלא יראה ברובה את אלוהיו, את אליליו, שיתפלל לשעה שיוכל לזרוק אותו מן היד!
הקשר
נאום בוועידת הסתדרות העובדים
העתקת קישור