אמרות משה שרת
מאימתי חדל המצפון להיות אינטרס? מצפון זה אינטרס!
תאריך
9/10/1942
מאימתי חדל המצפון להיות אינטרס? מצפון זה אינטרס! יש לבני אדם אינטרס + שמצפונם יהיה שקט, ופנייה למצפון היא פנייה לאינטרס. ואם מצפונו של מישהו לא שקט, זה מביא אותו לפעולות: הוא מצביע, הוא צועק, הוא לא שקט.
הקשר
באספת נבחרים
העתקת קישור