אמרות משה שרת
ע"י הכרזת העיקרון של עצמאות במדיניות עדיין אינה נפתרת שום בעיה
תאריך
1/1/1955
ע"י הכרזת העיקרון של עצמאות במדיניות עדיין אינה נפתרת שום בעיה.
הקשר
בלשכת שר החוץ
העתקת קישור