אמרות משה שרת
ניצחון בעלי הברית היה מחטיא אחת ממטרותיו העיקריות אילו כתום מלחמת העולם השנייה נשאר העם היהודי בן בלי בית, ללא ארץ משלו.
תאריך
11/5/1949
ניצחון בעלי הברית היה מחטיא אחת ממטרותיו העיקריות אילו כתום המלחמה (העו"ל-2) נשאר העם היהודי בן בלי בית, ללא ארץ משלו.
הקשר
בנאום בכורה בעצרת האו"ם
העתקת קישור