מגילת העצמאות

מגילת העצמאות, המסמך המכריז על הקמתה של מדינת ישראל, נקראה על-ידי דוד בן-גוריון בטקס הכרזת המדינה בה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948. מעבר לחשיבותה ההיסטורית, המגילה משמשת מעין חוקה בהיעדר חוקה רשמית. משה שרת היה אחד ממנסחי המגילה ומהחותמים עליה. המגילה עברה כמה גלגולים עד ניסוחה הסופי בידי דוד בן-גוריון, שהתקין כמה שינויים בנוסח שחיבר משה שרת.

ב-2014 התעורר ויכוח פוליטי עז בעקבות הכוונה לחוקק את "חוק הלאום" שחלקים ממנו סותרים את תוכן מגילת העצמאות ואת רוחה, לרבות קטעים שנוסחו בידי משה שרת.
נושא זה נדון בהרחבה בעיתונות.

להלן קישורים לכתבות ולמאמרים העוסקים בפרשה זאת: