אמרות משה שרת
האומנם גרועים אנו מכל עם? או טרם למדנו לחיות איש עם רעהו ואנו מוכנים לשבור לרסיסים מדינה זו, שזכינו בה, כנפץ ילד פותה צעצוע יקר?
תאריך
3/1/1955
אל אלוהים, מה מסובך עולמך ומה עיקשים יצוריך! או האומנם גרועים אנו מכל עם? או טרם למדנו לחיות איש עם רעהו ואנו מוכנים לשבור לרסיסים מדינה זו, שזכינו בה, כנפץ ילד פותה צעצוע יקר?
הקשר
מיומן אישי
העתקת קישור