אמרות משה שרת
אין אנו רשאים להקריב את ארץ-ישראל למען ירושלים
תאריך
22/4/1937
שנה
1937
ירושלים היא דגלנו. דגל זה הביא אותנו לארץ-ישראל, דגל זה הביא אותנו ירושלימה, אבל אין אנו רשאים להציג ברירה – ארץ-ישראל או ירושלים! אין אנו רשאים להקריב את ארץ-ישראל למען ירושלים. דורות על דורות היו יהודים בגעגועים ובשאיפה לארץ-ישראל. ירושלים כדגל בלבד ענתה לצרכים נפשיים של בני אותם דורות. אבל משעה שעלינו על דרך ההגשמה איננו רשאים לוותר על אפשרויות הגשמה ולדון את עצמנו לשיתוק ולנסיגה למען ירושלים, שכן אז תאבד ירושלים את ערכה בשבילנו. דורנו לא יוותר על אפשרויות ההגשמה ולא יתנחם בגאולה לעתיד לבוא.
הקשר
בישיבת הוועד הפועל הציוני
העתקת קישור