אמרות משה שרת
רצונו של העם היהודי הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, כי עימו כוחות היצירה.
תאריך
13/5/1937
רצונו של העם היהודי, שהוא רצון חי ופעיל, הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, כי עימו כוחות היצירה.
הקשר
ראיוון עם ג'ון הוטורן הול, המזכיר הראשי של ממשלת המנדט
העתקת קישור