אמרות משה שרת
מדינת ישראל אינה כאותו כלי על לוח השחמט של ההיסטוריה, שמותר להקריבו בשעת-דחק
תאריך
1/1/1955
מדינת ישראל אינה כאותו כלי על לוח השחמט של ההיסטוריה, שמותר להקריבו בשעת-דחק.
הקשר
בלשכת שר החוץ
העתקת קישור