אמרות משה שרת
בחרנו מקום לא נוח בזמן לא נוח
תאריך
28/10/1951
בחרנו מקום לא נוח בזמן לא נוח.
הקשר
בישיבת ממשלה
העתקת קישור