אמרות משה שרת
השקלא יש בכוחה להרגיע את סער המוח ואין ביכולתה להשקיט את סער הלב
תאריך
2/5/1918
שנה
1918
השקלא יש בכוחה להרגיע את סער המוח ואין ביכולתה להשקיט את סער הלב.
הקשר
ממכתב לדוד בית הלחמי בהיותו בצבא התורכי
העתקת קישור