אמרות משה שרת
שבתי הביתה אך ארצי הלכה ממני
תאריך
9/12/1956
שבתי הביתה אך ארצי הלכה ממני.
הקשר
ביומן אישי
העתקת קישור