אמרות משה שרת
שום דבר איננו הולך לאיבוד, לא בטבע ולא בפוליטיקה
תאריך
22/1/1937
שום דבר איננו הולך לאיבוד, לא בטבע ולא בפוליטיקה.
הקשר
במועצת מפא"י
העתקת קישור