אמרות משה שרת
הערבים היו טוענים: "אתם חושבים, שאם אתם מסתדרים עם האנגלים פתרתם את השאלה? אנו פה!" עכשו אנו צריכים לתפוס עמדה זו: "אתם תסתדרו עם האנגלים? אנו פה
תאריך
6/1/1942
כשם שהייתה תקופה שהערבים היו טוענים לנו: "אתם חושבים, שאם אתם מסתדרים עם האנגלים פתרתם את השאלה? אנו פה!" – עכשו אנו צריכים לתפוס עמדה זו: "אתם תסתדרו עם האנגלים? העניין הזה בחיינו, בנפשנו – אנו פה!"
הקשר
הוועד הפועל הציוני המצומצם
העתקת קישור