אמרות משה שרת
המטרה המדינית של קשר עם הערבים צריכה להיות הבלטת כוחנו
תאריך
6/1/1942
המטרה המדינית של קשר עם הערבים צריכה להיות הבלטת כוחנו, נטיעת ההכרה בליבם, שאנו לא נזוז לא רק מארץ ישראל, אלא לא נזוז מהבאת המוני יהודים לארץ-ישראל.
הקשר
בוועד הפועל הציוני המצומצם
העתקת קישור