אמרות משה שרת
מרכז הכובד איננו בשאלה מה יהיה, אלא בשאלה מה עלינו לעשות
תאריך
12/6/1941
מרכז הכובד איננו בשאלה מה יהיה, אלא בשאלה מה עלינו לעשות.
הקשר
בוועידה ה-5 של מפא"י
העתקת קישור