אמרות משה שרת
ישנו עם ועם זה הוא העם הערבי. זה אולי לא מוצא חן בעינינו... אבל עלינו להתייחס לעניין ברצינות... אל נהיה ילדים בעניינים אלה.
תאריך
9/10/1942
אשר לעובדות, ישנו עם ועם זה הוא העם הערבי. זה אולי לא מוצא חן בעינינו. יש הרבה עובדות שלא מוצאות חן בעינינו. ולעם זה יש הערכה ידועה של האינטרסים שלו – וזאת גם כן עובדה. ויש לו מנהיגים שפרצופיהם, על כל פנים פרצופי חלק גדול מהם, מאוד מאוד לא לרצון לנו, ויש פרצופים המעוררים זוועה וגם רגשות אח רים. אבל זה לא משנה את העובדה כי הם מנהיגים ובידיהם יש רסן והשפעה, ואם אנו רוצים ברצינות להיאבק עם האימה הזאת והסכנה הזאת, כי אז עלינו להתייחס לעניין ברצינות ולא לרפא שברנו על נקלה, ולא להציג כל פעולה [ערבית נגדנו] כפרי של שוחד וכוח זר. כאן יש שורשים, וכמו שורש הם סמויים בתוך הקרקע – אל נחשוב שהעץ העומד על הקרקע יונק מאותה הנקודה הנראית. אל נהיה ילדים בעניינים אלה.
הקשר
דברים באסיפת הנבחרים
העתקת קישור