אמרות משה שרת
פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי.
תאריך
22/5/1936
פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי.
הקשר
בישיבת הנהלת הסוכנות
העתקת קישור