אמרות משה שרת
בחיים המדיניים לא הכוונה קובעת, כי אם התוצאה הממשית
תאריך
1/1/1955
בחיים המדיניים לא הכוונה קובעת, כי אם התוצאה הממשית
הקשר
בלשכת שר החוץ
העתקת קישור