אמרות משה שרת
אין דבר שאין לו משקל בחיים המדיניים
תאריך
22/3/1937
אין דבר שאין לו משקל בחיים המדיניים, ואין חלוקה בחיים המדיניים של דברים קטנים וגדולים שביניהם עובר קו חוצץ.
הקשר
במועצת מפא"י
העתקת קישור