אמרות משה שרת
תפקידנו עכשיו הוא לחטוף וליישב.
תאריך
7/6/1937
תפקידנו עכשיו הוא לחטוף וליישב. אין פירושו של דבר כי יכולים אנו להתעלם מהקשיים הכספיים והאחרים, אבל מבחינה מדינית אין מצווה גדולה יותר ברגע זה מאשר לחטוף ולכבוש – בייחוד באותם המקומות שעמדתנו בהם רופפת. למרות הקשיים מבחינה כספית ומבחינת הביטחון, הרי מבחינה מדינית אינני יודע מצווה יותר דוחקת ואמצעי מלחמה יותר אפקטיבי מאשר העלאת נקודות שלנו בשטחים אלה, ויצירת עובדה.
הקשר
במרכז מפא"י
העתקת קישור