משה שרת - דוד בן-גוריון
ידידי היריב
שותפויות ויריבויות - דוד בן גוריון ושותפים לדרך
סדרת מפגשים בימי ו' בין השעות 10:00-12:00
בית בן גוריון, שד' בן גוריון 17, ת"א

מפגש 3 - יום שישי 6/2/2015
יו"ר: ד"ר פולה קבלו, מנהלת מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון
* ד"ר אבי בראלי, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון: שותפותם של בן-גוריון ושרת
* ד"ר רפי מן, אוניברסיטת אריאל: דו-שיח/דו-קרב בזירה התקשורתית

קישור לסרט של יום העיון ב"יו-טיוב"
העתקת קישור