אמרות משה שרת
אינני מאמין שנשיג הסכם עם הערבים לשם גידול כוחנו בארץ
תאריך
22/5/1936
אינני מאמין שנשיג הסכם עם הערבים לשם גידול כוחנו בארץ. אבל אני מאמין ובטוח שבשלב ביניים מסויים בעתיד, לאחר שנהיה יותר חזקים, נגיע לידי ברית יציבה עם בריטניה ככוח עם כוח, ונגיע לידי ברית יציבה עם הערבים ככוח עם כוח. תנאי לכך, שנהיה בעיני הצד שכנגד לא רק פוטנציה של כוח אלא כוח ממשי. אינני חושב שלעולם יהיו יחסינו עם הערבים כהר-געש, ויחסינו עם האנגלים חסרי בסיס מוצק. אני בטוח שנגיע אי-פעם להסכם משולש בין שלושת הגורמים שיש להם אינטרסים בארץ-ישראל.
הקשר
בישיבת הנהלת הסוכנות
העתקת קישור