אמרות משה שרת
ההיסטוריה גזרה על ארץ-ישראל להיות מולדתו וארץ עתידו של העם היהודי
תאריך
18/9/1937
ההיסטוריה גזרה על ארץ-ישראל להיות מולדתו וארץ עתידו של העם היהודי, ומי שאינו רואה זאת חוטא למדיניות הריאלית. זוהי עובדה ניצחת של דורנו ואסור להתעלם ממנה. סבורים אנו כי דווקא מצרים מסוגלת להעריך זאת ולעזור לנו להוציא את המנהיגות הערבית בארץ-ישראל, הלוקה בחוסר כישרון לתפוס ערכים ריאליים, מתוך המסגרת הצרה של לאומיות קנאית חשוכה. [---] העלייה היהודית לארץ-ישראל אינה פרי החלטה ארעית של פרטים. זהו גילוי רצונו של עם, גורם היסטורי היוצר עובדות מדיניות חדשות ומשנה את פני הארץ. גורם זה יוסיף לפעול כל זמן שיפעלו המניעים ההיסטוריים אשר חוללו אותו. שום מדינאי ריאלי אינו רשאי להתעלם מן האמת הזאת.
הקשר
יומן עבודה ב"יומן מדיני", כרך ב', עמ' 322
העתקת קישור