אמרות משה שרת
בחרתי במזכירה הראשונה משום שהיא עברית יותר מהשנייה, שירתה בצבא, בעוד שהשנייה בילתה כל השנים הללו בחו"ל, גם משום ספרדיותה, להמשך המסורת
תאריך
13/2/1954
בחרתי במזכירה הראשונה גם משום שהיא עברית יותר מהשנייה, גם משום ששירתה בצבא, בעוד שהשנייה בילתה כל השנים הללו בחו"ל, גם משום ספרדיותה, להמשך המסורת.
הקשר
מיומן אישי
העתקת קישור