אמרות משה שרת
בכל מלחמה יש סכנות, אך הימנעות ממלחמה בכלל נראית לנו כסכנה החמורה ביותר.
תאריך
10/5/1936
בכל מלחמה יש סכנות, אך הימנעות ממלחמה בכלל נראית לנו כסכנה החמורה ביותר.
הקשר
בשיחה עם הנציב העליון ווקופ
העתקת קישור