אמרות משה שרת
יצר ההתקוממות היה מהבהב אצל הערבים כל הזמן.
תאריך
28/7/1936
יצר ההתקוממות היה מהבהב אצל הערבים כל הזמן. סיבות שונות עצרו בעדו – עתה שולח הרסן והוא התפרץ, הממשלה אשמה שלא ידעה להפסיק את ההתפרצות, אבל למנוע אותה לגמרי לא יכלה.
הקשר
בוועדה מדינית, מפא"י
העתקת קישור