אמרות משה שרת
כשאנו עומדים עכשיו בפני האפשרות להיות כוח גדול בארץ בלי שנקבל לרשותנו את כל מצבות העבר שלנו, צריך שיימצא בנו האון המוסרי להחלטה
תאריך
9/8/1937
בליבנו חי המושג השלם של ארץ-ישראל כמושג היסטורי-נפשי, אולם כיצד השתלשלה ההיסטוריה שלנו למעשה? היו זמנים שישבנו בארץ ולא היה לנו שלטון על כל חלקיה. במפה ההיסטורית של ארץ-ישראל חלו במשך הדורות שינויים רבים. נלחמנו פעם בחלק זה ופעם בחלק אחר של הארץ, ועל פני כל הארץ שפכנו דמנו, יצרנו ערכים רוחניים, הקימונו מצבות-עד. אולם כשאנו עומדים עכשיו בפני האפשרות להיות כוח גדול בארץ בלי שנקבל לרשותנו את כל מצבות העבר שלנו, צריך שיימצא בנו האון המוסרי להחלטה.
הקשר
נאום בקונגרס הציוני ה-
העתקת קישור