אמרות משה שרת
תהי יד אחת מחזקת בשלח ואחת מושטת לשלום
תאריך
2/1/1956
תהי יד אחת מחזקת בשלח ואחת מושטת לשלום.
הקשר
בכנסת
העתקת קישור