אמרות משה שרת
ההיסטוריה אינה הגשמת תוכנית. היא ניצול הזדמנויות או החמצתן
תאריך
5/2/1933
ההיסטוריה אינה הגשמת תוכנית. היא ניצול הזדמנויות או החמצתן.
הקשר
במרכז לענייני עבר הירדן בנושא התיישבות שם
העתקת קישור