אמרות משה שרת
אני דוּד סגור הרותח בפנים ללא מוצא בשביל הקיטור
תאריך
25/11/1964
אני דוּד סגור הרותח בפנים ללא מוצא בשביל הקיטור.
הקשר
גלויה לאסתר הרליץ בניו יורק מחופשה באילת
העתקת קישור