אמרות משה שרת
לבון לחץ את ידי ואמר "אל תדאג, הכל יהיה כשורה ובלבד שהגויים לא יפריעו". אמרתי: "העיקר שהיהודים לא יפריעו"
תאריך
23/11/1953
לבון יצא בעקבותי. ניגש אלי ולחץ ידי. אמר "אל תדאג, הכל יהיה כשורה ובלבד שהגויים לא יפריעו". אמרתי: "העיקר שהיהודים לא יפריעו".
הקשר
מיומן אישי, בעת הצעת מ"ש לראש ממשלה במקום ב"ג
העתקת קישור