אמרות משה שרת
החברה האנושית צריכה לשאוף לדרגה מוסרית כזאת שאסור יהיה ליטול חיי אדם
תאריך
28/6/1949
שנה
1949
החברה האנושית צריכה לשאוף לדרגה מוסרית כזאת שאסור יהיה ליטול חיי אדם.
הקשר
ישיבת ממשלה בנושא ביטול עונש המוות
העתקת קישור