אמרות משה שרת
בכל מצב גרוע יש גם צד לטובה
תאריך
6/7/1936
בכל מצב גרוע יש גם צד לטובה – שכן אותה שעה מצטללים הדברים בהכרה.
הקשר
בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י
העתקת קישור